02/09/2021
Yoga cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh
Phụ nữ nhất định sẽ được hưởng lợi rất nhiều bằng thực hành yoga trong thời kỳ mãn kinh của mình.
02/09/2021
5 Điều sai lầm về Yoga vẫn còn được giảng dạy
Giống như một tin đồn không chính xác đã được lan truyền từ người này sang người khác, những điều sai lầm và huyền thoại về yoga tiếp tục tồn tại trên khắp thế giới.
05/08/2021
21 điểm khác biệt giữa học viên nam và nữ trong thực hành Yoga
Bản chất tự nhiên của đàn ông là mạnh mẽ hơn, còn phụ nữ thì linh hoạt (mềm dẻo) hơn.
05/08/2021
Bạn nên thực hành Pranayama trước hay sau thư thế – Asana Yoga?
Các kỹ thuật Pranayama này phải được thực hiện trong tư thế thiền định. Trong trường hợp đặc biệt, nếu việc tập luyện đòi hỏi các động tác chuyển động, tôi sẽ không coi đây [...]