Tin Tức Nổi Bật

01/13/2021
Vòng tập Yoga – Yoga Wheel
Khi thực hiện các bài tập kéo căng bằng Vòng Tập Yoga, nó sẽ hỗ trợ bạn thực hiện đúng tư thế Yoga. Ngoài ra, việc sử dụng Vòng Tập Yoga sẽ đảm bảo rằng, [...]
01/13/2021
Những nguy hiểm của năng lượng Kudalini
Sự rung lắc này là việc kích thích quá mức các luân xa bên dưới - đặc biệt là trung tâm tình dục hoặc luân xa thứ hai, nó được gọi là Luân Xa Xương [...]
12/28/2020
Tư thế cái cung (Bow pose)
Tư thế cái cung. Dưới đây, mình xin giới thiệu cách tập tư thế cái cung trong yoga.
12/28/2020
Tư thế cây cầu (Bridge pose)
Tư thế cây cầu. Chào buổi sáng! Chào mừng ngày mới với tư thế cây cầu nào các bạn