15/02/2021

Yoga không dành cho tất cả mọi người

Yoga chỉ dành cho ai biết yêu quý sức khỏe của mình.

Yoga chỉ dành cho ai biết kỷ luật bản thân

Yoga chỉ dành cho ai luôn có khao khát làm chủ sức khỏe.

Yoga chỉ dành cho người suy nghĩ tích cực.


Yoga không dành cho người biếng lười.

Yoga không dành cho người chỉ biết sợ hãi bệnh tật.

Yoga không dành cho người chỉ sống lệ thuộc vào thuốc, lệ thuộc hoàn toàn vào Bác sĩ.

Yoga không dành cho người suy nghĩ tiêu cực.

Theo luật nhân quả, nếu nguyên nhân thế nào thì kết quả thế đó. Kết quả sai thì nguyên nhân sai. Đó là chân lý, không phải bàn cãi.

Nếu bạn sống đúng thì bạn đã không bệnh tim mạch, không bệnh gan thận, không bệnh ung thư, không bệnh đau cơ xương khớp…

Còn bạn đang bệnh thì hãy xem lại cách ăn uống, lối sống, cách làm việc, cách suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, cách tập luyện, cách hít thở…. Tất cả có đúng hay chưa?

Bạn đã biết cách vận động đúng trả thế cột sống khi cơ thể ngồi làm việc lâu chưa?

Bạn đã biết cách trả cột sống về vị trí cũ khi lao động nặng, bưng bê vật nặng chưa?

Bạn có biết một sự thật là đa số những ai đang bị bệnh nặng nan y, cột sống đều bị lệch không?

Nguồn: Yogi Nam l Yoga Tâm An Tây Ninh

Hãy để lại bình luận của bạn