Nguyễn Thị Thảo Oanh
Huấn Luyện Viên | Thành Viên Platinum