Sujeet Kumar prasad
Yoga Teacher
My name is Sujeet Kumar prasad. I am a Yoga teacher in HD fitness. Namaste!
Sutanu Chatterjee
Yoga Teacher
Dr chitra Jain
Yoga Teacher
Dr. Shivam Mishra
Asia Pacific Director
Master Anup
Yoga Teacher
Mọi người thường gọi tôi là Master Anup. Tôi đến từ Ấn Độ và tôi rất thích nghe nhạc, bơi lội và đi du lịch. Đặc biệt là lên kế hoạch cho những chuyến đi của tôi với bạn bè để khám phá những thành phố mới…