18/12/2020

Định Tuyến là gì?

Căn chỉnh/ Định Tuyến là thuật ngữ chúng tôi sử dụng trong yoga asana để mô tả cách ‘chính xác’ để thực hiện bất kỳ tư thế nhất định nào nhằm tối đa hóa lợi ích của nó và giảm thiểu nguy cơ chấn thương. ‘Lý tưởng’ Bây giờ, khi chúng ta nghe thấy những từ như ‘chính xác’ và ‘lý tưởng’, nhiều người trong chúng ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bởi vì mỗi một cơ thể người có một hạn chế riêng, và không phải ai cũng có khả năng làm được những thứ đã được hoạch định ra, và trong lớp thì giáo viên luôn nói chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Vậy khi tôi lắng nghe cơ thể tôi và tôi thấy cái chính xác kia không phù hợp thì phải làm sao?
Chúng tôi hiểu được điều đó, nhưng Định Tuyến ở không phải ở đây để cố gắng dồn mọi người vào một khuôn khổ nào, mà định tuyến sinh ra để làm một cái nền tảng chung và đôi khi những cái nền cần được điều trỉnh ở mỗi một mặt phẳng khác nhau. Và dựa trên định tuyến chính xác giáo viên có thể xây dựng biến thể/ điều chình phù hợp với mỗi cơ thể nhất định làm sao cho chúng ta hướng đến tập luyện Yoga một cách an toàn nhất cho cơ thể.
Joyy – Mindful Yoga – Hanoi

Hãy để lại bình luận của bạn