20/02/2017

Tanu

“ Giữa những nhịp sống bận rộn của cuộc sống hiện đại, tôi thấy Thiền và Yoga Tây Tạng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó cũng là một nơi ta có thể sống chậm lại, tĩnh tâm để cảm nhận cuộc sống… ”

Hãy để lại bình luận của bạn

Liên hệ