27/02/2017

Master Anup

“ Đến với yoga, tôi nhìn cuộc sống an lạc hơn, thong thả hơn và đặc biệt sức khỏe của tôi cũng tốt hơn. Nhiều khi thân thể tôi nhẹ bẫng, tôi có cảm tưởng không phải mình đi mà đang bay ”

Hãy để lại bình luận của bạn

Liên hệ