27/02/2017

Kiều Trang

“ Tôi đến với yoga là sự tình cờ, dù không say mê bất cứ môn thể thao nào và ý thức về sự cần thiết phải tập một môn thể thao để duy trì sức khỏe ”

 

Hãy để lại bình luận của bạn

Liên hệ