Trần Thị Bích Huệ
Huấn Luyện Viên
Xin chào mình là Trần Hồng (Trần Thị Bích Huệ) đến từ Nam Định,là thành là thành viên của Yoga Club Vietnam. Là huấn luyện viên Yoga, rất vui được kết nối chia sẻ kiến thức Yoga đến cộng đồng.Tú Anh
Huấn Luyện Viên
Tôi là Tú Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp Huấn luyện viên Yoga của học viện Yoga Sống Khỏe Việt Nam. Đồng thời cũng là Phó giám đốc chuyên môn của chuỗi Yoga sống khỏe trên khắp cả nước và là Giam đốc chuyên môn của học viện Yoga Sống Khỏe chi nhánh Nam Định.