Đoàn Thị Hoa
Huấn Luyện Viên
Namaste ! Tôi là Đoàn Thị Hoa, là thành viên của Yoga Club Vietnam.Tôi đến từ Hà Tĩnh. Tôi là một giáo viên dạy Giáo Dục thể chất.