Dương Nguyên Đức
Huấn Luyện Viên
Namaste ! Tôi là Dương Nguyên Đức, là thành viên của Yoga Club Vietnam.Tôi đến từ Bắc Giang. Tôi là huấn luyện viên Yoga.