TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TẠP VỤ
  • 3.000.000 VNĐ
  • Tháng
Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra sự hoàn thiện trong việc gắn kêt xây dựng đội nhóm vững mạnh, để đưa hình ảnh Yoga Club Vietnam đến tất cả các tín đồ yêu Yoga trên toàn quốc...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN
  • 5.000.000 VNĐ
  • Tháng
Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra sự hoàn thiện trong việc gắn kêt xây dựng đội nhóm vững mạnh, để đưa hình ảnh Yoga Club Vietnam đến tất cả các tín đồ yêu Yoga trên toàn quốc...
TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM
  • 15.000.000 VNĐ
  • Tháng
Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra sự hoàn thiện trong việc gắn kêt xây dựng đội nhóm vững mạnh, để đưa hình ảnh Yoga Club Vietnam đến tất cả các tín đồ yêu Yoga trên toàn quốc...